V Republiki Sloveniji imamo 14 porodnišnic. Povprečno letno število porodov v njih se precej razlikuje. Ministrstvo za zdravje je leta 2010 imenovalo delovno skupino, ki je pripravila strategijo razvoja in celostne ureditve ginekološko-porodniške službe v Republiki Sloveniji. Ta vsebuje celovit pregled in predloge za preoblikovanje ginekološko-porodniške službe, vključno s predlogi za reorganizacijo porodnišnic in odločitvijo o porodu na domu.

V Sloveniji se lahko pohvalimo z doseganjem zelo dobrih, ponekod celo odličnih rezultatov, npr. pri perinatalni umrljivosti. Majhno perinatalno umrljivost otrok, tudi izjemno nedonošenih, smo v zadnjih desetletjih dosegli z dobro organizacijo perinatalnega varstva in visoko ravnjo oskrbe kritično bolnih novorojenčkov v enotah intenzivne nege in terapije.

Po mnenju slovenske stroke je porod v porodnišnici najvarnejša oblika poroda za mater in novorojenčka. Zdravniška in babiška stroka sta enotni in porod doma odsvetujeta.

 

Robert Medved