Zaradi različne etiologije in kompleksne obravnave je ohlapni novorojenček velik diagnostični izziv. Pravilen pristop z upoštevanjem anamnestičnih in kliničnih podatkov ter usmerjeno načrtovanje preiskav sta ključna za hitro postavitev diagnoze. Centralna hipotonija s prizadetostjo osrednjega živčevja je veliko pogostejša od periferne, etiološki dejavnik pa je najpogosteje hipoksično-ishemična encefalopatija. Z napredkom prenatalne in genetske diagnostike, uvajanjem presejalnih testov in razvojem usmerjenega genetskega zdravljenja nekaterih redkih bolezni je omogočena zgodnejša prepoznava bolezni, ki pred neonatologe, ki se prvi srečajo z ohlapnim novorojenčkom in multidisciplinarni tim strokovnjakov, ki mora biti vključen v obravnavo ohla- pnega novorojenčka, postavlja izziv – odločitev o vrsti zdravljenja in celostni obravnavi otroka.

Darja Paro-Panjan