Sepsa pri novorojenčku je smrtno nevarno stanje, ki ga je treba pravočasno prepoznati ter ustrezno zdraviti, saj se le tako zmanjša možnost neugodnega izida. Glede na bolezenske znake jo delimo na zgodnjo in pozno sepso. Najpogostejša povzročitelja zgodnje neonatalne sepse sta Streptococcus agalactiae in Escherichia coli. Neonatalno sepso v bolnišnici, predvsem v enoti intenzivne terapije, najpogosteje povzročajo koagulazno negativni stafilokoki (KNS), redkeje Staphylococcus aureus in po Gramu negativne bakterije. Izkustveno antibiotično zdravljenje začnemo ob sumu na okužbo. Za antibiotično zdravljenje zgodnje neonatalne sepse uporabljamo kombinacijo ampicilina in gentamicina, v primeru meningitisa pa namesto aminoglikozida priporočamo cefalosporin tretje generacije. Neonatalno sepso v bolnišnici navadno zdravimo s kombinacijo vankomicina in gentamicina. Načela nadzorovane rabe antibiotikov v neonatologiji priporočajo, da se antibiotik ukine, če sum na sepso ni potrjen.

Marko Pokorn