Elektrolitske motnje so lahko vzrok ali posledica slabšega kliničnega stanja novorojenčka, zato jih je treba prepoznati in ustrezno obravnavati. Zaradi nezrelosti ledvic je uravnavanje elektrolitskega ravnovesja pri novorojenčku že v osnovi oslabljeno. Tudi uravnavanje glukoze je po rojstvu okrnjeno, motnje v presnovi glukoze pa so pri novorojenčkih med pogostejšimi težavami.

Primož Herga