Ena najosnovnejših novorojenčkovih dejavnosti je hranjenje, za kar pa je potrebno normalno delovanje oromotoričnih struktur. Motnje hranjenja in požiranja se v različnem obsegu pojavljajo pri novorojenčkih, predvsem pri nedonošenčkih. Ti imajo zaradi nezrelosti težave pri usklajevanju sesanja in požiranja z dihanjem. Poleg nedonošenosti pa na razvoj motenj hranjenja vplivajo tudi prirojene in pridobljene okvare osrednjega živčevja, prirojene napake v ustni votlini, genetske nepravilnosti in druga bolezenska stanja novorojenčkov. Obravnava novorojenčkov z motnjami hranjenja in požiranja zahteva individualni pristop, sodelovanje razširjenega strokovnega tima in čimprejšnje vključevanje staršev v skrb za novorojenčka.

Anja Kastelic