V Sloveniji za medbolnišnične prevoze kritično bolnih novorojenčkov skrbi Služba za transport kritično bolnih otrok v spremstvu zdravnika in diplomirane medicinske sestre, ki deluje pod okriljem Kliničnega oddelka za intenzivno terapijo otrok tudi z vključevanjem zdravnikov z drugih oddelkov. Kritično bolne novorojenčke transportirajo iz bolnišnic oz. porodnišnic sekundarne ravni v terciarno ustanovo – UKC Ljubljana ali UKC Maribor. Da je prevoz ogroženega novorojenčka čim bolj varen, je ključna dobra obravnava že na sekundarni ravni, z ustrezno stabilizacijo in pripravo otroka na transport, čemur bomo namenili največji poudarek v tem prispevku. Razlogi za premeščanje novorojenčkov v terciarno ustanovo so različni in obsegajo od internističnih ali kirurških nujnih stanj do potrebe po zahtevnejših diagnostičnih postopkih.

 

Primož Herga