Intenzivna nega izjemno nedonošenega novorojenčka je v medicinskem in negovalnem smislu zelo zahtevno in kompleksno področje. Negovalno osebje ima nalogo v okviru svojih kompetenc, saj je nabor negovalnih in vseh drugih opravil, povezanih z nego in terapijo, ki jih izvaja, zelo širok in zahteven. Poleg znanja o težavah, ki se pojavljajo pri nedonošenčkih, mora poznati tudi najsodobnejšo elektronsko opremo – od inkubatorjev, ventilatorjev, monitorjev, perfuzorjev do različnih tehničnih pripomočkov. Uspešno zdravljenje in pohvale staršev malih junakov so nam v ponos in pomenijo, da smo dobro delali.

Božidar Stanojević