Fotogalerija

»Inā ora te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora te iwi e.
When women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.«
Women’s Health Action Trust – New Zealand

Morda je potrebno v teh modernih časih navidezne bližine, ko iz dneva v dan intimno delimo skupne probleme, naša prepričanja pa so mnogokrat tako diametralno različna, pogledati še dlje, na drug konec sveta?, da najdemo izgubljeno povezavo med nosečnico in zdravstvenim osebjem. Naša dejanja  vsaj v teoriji temeljijo na z dokazi podprtimi dejstvi in spoštljivem dialogu, vendar ko pademo čez rob védenja mnogokrat na to pozabimo. Ravno takrat je še toliko bolj pomembno, da odločitve temeljijo na medsebojnem spoštovanju in pošteni informirani skupni odločitvi.

Osebna resnica je ponavadi čustveno obarvana in nanjo medsebojno močno vplivajo »whānau-družina«, »hapū-klan« in »iwi-pleme« v katerem živimo pa čeprav gre zadnje čase velikokrat le za navidezen »fejsbukovski« ali »tik-tok« klan/pleme. Da je konec dober za vse, je potrebno mnogo več kot le »verovanje« ali »všeč-ki/nost”, in zato je odgovornost velika in vedno vzajemna.