Porod je proces, pri katerem se plod s posteljico, plodovimi ovoji in popkovnico iztisne iz maternice. Fiziološki porod se začne spontano, poteka pod vplivom naravnih sil in brez zapletov. V začetek fiziološkega poroda ob roku so vpleteni številni endokrini, parakrini in avtokrini signali med plodom, posteljico, maternico in nosečnico. Potek poroda si lahko predstavljamo kot časovno omejeno dogajanje, na katero aktivno ali pasivno vplivajo vsi omenjeni dejavniki.

 

Katja Toplak