Tradicionalni biomedicinski model obravnave žensk brez dejavnikov tveganja med nosečno- stjo in porodom ne ustreza več novim strokovnim usmeritvam in etičnemu delovanju. Viso- kokakovostno in dostopno zdravstveno obravnavo v trajnostnem zdravstvenem sistemu skozi različne modele babiške obravnave zagotavlja opolnomočena babica. Kontinuirana (neprekinje- na) babiška obravnava ženskam ponuja individualni pristop, svetovanje ter stalno spremljanje v nosečnosti, med porodom in po njem. Odnos med nosečnico in babico vpliva na počutje, zaupanje, samozaupanje, opolnomočenje žensk in družin, občutek varnosti in stopnjo zadovolj- stva. Izsledki kliničnih raziskav so pokazali, da model neprekinjene babiške obravnave vpliva na manjše tveganje za zaplete med porodom, manj je porodniških intervencij, izidi pri porodu pa so boljši tako za matere kot tudi novorojenčke. Ključni element profesionalizacije babištva je tudi medpoklicno sodelovanje različnih strokovnjakov.

 

Anita Prelec