Porodna bolečina je del poroda, cilj poroda pa je rojstvo otroka po vaginalni poti. Bolečina s stimulacijo izločanja oksitocina stimulira porod, z aktivacijo simpatičnega živčevja pa ga zavira (adrenalin deluje tokolitično). Pri prekomerni bolečini lahko prevlada zaviralni učinek adrenalina s posledičnim zastojem poroda, kar lahko ogrozi tudi plod. Prav zato je treba bolečino lajšati in ne odpravljati. Za lajšanje porodne bolečine je na voljo veliko metod, od katerih ni nobena idealna. Izbor same metode je odvisen od želja porodnice ter medicinskih indikacij in kontraindikacij. Epiduralna analgezija je zaradi učinkovitosti, varnosti in zadovoljstva porodnic glavna metoda lajšanja porodne bolečine, ki pa ima lahko negativen vpliv na potek in izhod poroda. Remifentanil-PCA se je izkazal za primerno alternativo, če se epiduralna analgezija ne priporoča ali ni zaželena, zahteva pa stalno nadzorovanje vitalnih funkcij ter prisotnost babice zaradi možne depresije kardio-respiratornega sistema. Za optimalno obporodno oskrbo nosečnic in novorojenčkov je potrebno sodelovanje anesteziologa, porodničarja, babice ter porodnice, ki mora biti predhodno seznanjena s prednostmi in pomanjkljivostmi posameznih metod za lajšanje bolečine in mora z njimi soglašati, kar poveča njeno zadovoljstvo s porodno izkušnjo.

Tatjana Stopar Pintarič