Bodi to, kar si, vse drugo je že zasedeno. (Oscar Wilde)

 

Spoštovane sodelavke, sodelavci in vsi, ki se ukvarjate z zdravstvenim varstvom nosečnic in novorojenčkov, dobrodošli v svetu raziskovanja, razmišljanja in povezovanja, v svetu razvoja naše stroke – perinatologije.

Vabim vas v Hotel Slon v Ljubljani, kjer bodo 24. in 25. maja 2024 potekali Novakovi dnevi.

Na srečanje se pripravljamo v času, ko preko medijev dobivamo občutek, da nismo to, kar smo, in kar si želimo biti. Vsiljujejo nam prepričanje, da živimo samo za materialne dobrine in nas preusmerjajo v razmišljanje o preživetju, namesto razvijanja zmožnosti pomagati sočloveku. Razpeti smo med skrb za pacienta, ki je ne bomo opustili in izgorelostjo zaradi občutka preobremenitev, neučinkovitega sistema in nemoči vplivanja na razmere za delo. Pa vendar nas znanje in povezovanje krepi in pomaga v teh čudnih časih. In ravno temu so namenjeni Novakovi dnevi.

Letošnji osrednji temi sta nevrološke bolezni ter motnje imunosti in imunološka zdravila.

V program smo vključili tako teme, s katerimi se pogosto srečujemo in se z njimi ukvarjamo na primarni, sekundarni in terciarni ravni, kot tudi novosti v zdravljenju in diagnostiki pogostih in redkih stanj pri nosečnicah, porodnicah in novorojenčkih. K sodelovanju smo povabili strokovnjake z namenom povezovanja v stičnih točkah diagnostike in zdravljenja nosečnic in novorojenčkov.

Letošnji posebni gost je dr. Dietmar Schlembach, vodja porodniškega oddelka klinike Vivantes Clinicum Neukoelln iz Berlina, strokovnjak s področja hemodinamike v nosečnosti. Izkušnje s klinično uporabo angiogenih markerjev PLGF in razmerja sFlt-1/PLGF imamo že nekaj let in se veselimo predavanja z naslovom Angiogenic marker (PLGF & sFlt-1/PLGF) in the management of hypertensive disorders of pregnancy and fetal growth restriction: Holy Grail or Much Ado About Nothing?

V program z izborom najboljše raziskave s področja perinatologije vabimo specializante in mlade specialiste, babice na začetku strokovne poti in študente. Najboljša raziskava dobi Nagrado Mojce Novak in je predstavljena v okviru srečanja.

Pomemben del Novakovih dni je druženje. Čas kovida nas je marsikaj naučil, tudi uporabe spleta za srečanja in stike z ljudmi. Po drugi strani nas je naučil ceniti srečanja v živo in pristni stik z neposredno komunikacijo, zato letos spletnega prenosa srečanja ni več. Družabni del bomo popestrili s tradicionalno večerjo, namenjeno sproščenemu srečanju in klepetu. Letošnji gostitelj, Klinični oddelek za perinatologijo Ginekološke klinike v Ljubljani, bo pripravil uradno zabavni del programa. Podelili bomo častna priznanja sodelavcem, ki so pustili vtis v slovenski perinatologiji.

Veselim se srečanja, vzdrževanja tradicije in visoke strokovne ravni. Vabim vas, da se nam pridružite.

Vztrajajmo v vrednotah, ki se v zgodovini vedno znova izkažejo za prave. Ostanimo strokovnjaki, ponosni na sposobnost in zmožnost pomagati sočloveku, saj nam prav to daje moč ter ohranimo spoštovanje do sodelavcev, z vero v svoj poklic kot poslanstvo.

Želim vam prijetno druženje in pridobivanje koristnega znanja!

Lili Steblovnik
Predsednica Združenja za perinatalno medicino