Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

6. april 2023
Babiška šola, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Zahvala

Hvala za odlično udeležbo in prijetno druženje! Hvala izkušenim predavateljem, ki so delili svoje znanje in izkušnje! Hvala vsem sponzorjem, ki so podprli naš tečaj!

Praktične delavnice

Celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu…

Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo

“Medicinska sestra ima veliko in pomembno vlogo tako pri torakalni punkciji oz. drenaži, kot tudi pri negi otroka s torakalno drenažo…”


(Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege)

Radiološka diagnostika

“RTG in UZ sta komplementarni metodi.
CT v primeru nejasnosti.
V primeru dvoma pokliči pomoč…”

 

(Peter Slak, dr. med.)

Posebnosti novorojenčkovih pljuč

“Prsni koš je sprva »premehak«, preveč podajen, za oporo preponi. V stanju povečanih potreb po ventilaciji (dihalna stiska) prihaja do paradoksnega t.i. žagastega gibanja prsnega koša. Ob vdihu pride do kolapsa prsne stene in zmanjšanja prostornine prsnega koša. Namesto da bi čvrst prsni koš nudil oporo preponi ob vdihu, da bi pljuča sledila negativnemu intratorakalnemu tlaku, pride do obratnega pojava, ko gibanju prepone navzdol sledi tudi pomik reber navznoter. Otrok troši dodatno energijo za mišično delo, do povečane ventilacije pa ne pride.”

(prim. Lev Bregant, dr. med., specialist neonatolog)

Organizatorja:

  1. Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1525 Ljubljana in
  2. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1525 Ljubljana

Datum šole: 6. april 2023

Mesto: Babiška šola – predavalnica in prostor za delavnice

Vodja tečaja: Domen Robek, dr. med.

Strokovni odbor: Lev Bregant, Domen Plut, Matevž Srpčič, Vlasta Lubej Kurtovič, 

Organizacijski odbor: Domen Robek, Ana Spirovska, Miha Rus, Tina Perme, Matevž Trdan

PROGRAM TEČJA:

Teoretični del:

10.00 – 10.20
Posebnosti anatomije prsnega koša novorojenčka
Pnevmotoraks, pnevmomediastinum in plevralni izliv pri novorojenčku
prim. Lev Bregant, dr. med.

10.25 – 10.45
Radiološka diagnostika
doc. dr. Domen Plut, dr. med.

10.50 – 11.20
Torakalna punkcija, torakalna drenaža in uporaba drenažnih sistemov pri novorojenčku
Zapleti pri torakalni punkciji in drenaži
dr. Matevž Srpčič, dr. med.

11.25 – 11.40
Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo
Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. m. s.

11.40 – 12.00 Odmor s kavo

Praktični del:

12.00 – 13.30

Delo v manjših skupinah (3-5 udeležencev pod mentorstvom predavateljev) – celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu.

14.00 – …
Kosilo, zaključek in druženje

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Število udeležencev: do 25 udeležencev 
Kotizacija za zdravnike 150 €, za medicinske sestre 100 € (cena vključuje DDV).

Prijave preko spletne strani:

www.perinatologija.si, do zapolnitve prostih mest


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Novakovi dnevi 2022

Novakovi dnevi 2022

Novakovi dnevi 2022

Indukcija in pospeševanje poroda / Večplodna nosečnost

27. in 28. maj 2023
Hotel Vivat, Moravske Toplice 

»Inā ora te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora te iwi e.
When women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.«
Women’s Health Action Trust – New Zealand

 

Primeri iz prakse

Primeri iz prakse

Stanko Pušenjak, Tanja Premru Sršen, Faris Mujezinovic

Proste teme

Proste teme

Mirjana Miksič/Lara Rihtar/Tjaša Barbič/Milena Treiber/Bojan Korpar

Organizator:
Združenje za perinatalno medicino pri SZD
Lokalni organizator:
ZGPP – Združenje ginekologov in porodničarjev Pomurja
Soorganizatorja:
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana,
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

Strokovni odbor:
Predsednica: doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.
Člani:
Lilijana Kornhauser Cerar, Mirjam Druškovič, Gorazd Kavšek, Miha Lučovnik, Tadeja Štrumbelj, Andreja Trojner Bregar, Darja Trošt, Mirjana Miksić, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Veselin Šučur

Komisija za oceno prispevka za Nagrado Mojce Novak: Darja Trošt, Miha Lučovnik, Irena Štucin Gantar

Organizacijski odbor:
Predsednik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
Člani: 
Lilijana Kornhauser Cerar, Faris Mujezinović, Lili Steblovnik, Stanko Pušenjak, Mirijam Gradecki, Suzana Peternelj Marinšek, Tomaž Križnar, Lea Školnik, Jure Klanjšček, Tanja Premru Sršen, Martina Pečlin, Ivan Verdenik

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednica Simona Čopi, dr. med.

Člani: Peter Janko, Luka Roškar, Martina Špilak Gomboc, Nataša Kous Škalič, Boris Kous, Gregor Gruškovnjak, Nataša Borko Tavželj, Kristjan Vozlič, Vesna Erak, Sonja Lepoša Korenjak, Zlatko Roškar, Karolina Kovač

Kreditne točke: Zbornica zdravstvene in babiške nege (10 točk pasivno in 14 točk aktivno sodelovanje); Zdravniška zbornica Slovenije (9 točk)

Šola perinatologije

Šola perinatologije

Šola perinatologije

Oskrba ploda med porodom in novorojenčka v porodnišnici

17. in 31. marec & 14. in 21. april 2022
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Po večih letih ponovno vabimo na strokovno izobraževanje, ki je nekoč v Porodnišnici Ljubljana že bilo. Šola z naslovom “Oskrba ploda med porodom in novorojenčka v porodnišnici” združuje dve področji; perinatologijo in neonatologijo. Razumevanje in sodelovanje teh dveh strok omogoča najboljše možno spremljanje, oskrbo in zdravljenje novega življenja.

Izobraževanje zajema aktualne vsebine v luči najnovejših dognanj obeh področij. Verjamemo, da bo pomembno prispevalo k širjenju znanja in izkušenj, zato vabimo vse, ki delate na teh področjih, da se srečanja udeležite.

Šola je namenjena specializantom in specialistom ginekologije in porodništva, pediatrije, anesteziologije, medicinskim sestram, tehnikom, babicam, patronažnim sestram in vsem drugim, ki jih to področje zanima.

Predsednika organizacijskega odbora: Druškovič Mirjam, Trdan Matevž
Člani organizacijskega odbora: Perme Tina, Spirovska Ana, Culetto Marko, Lukanović David, Bregant Barbara, Martina Pečlin, Ivan Verdenik, Anja Kastelic, Iza Predanič Drobne, Špela Dolenc, Laura Sušnik, Domen Robek

Predsednika strokovnega odbora: Grosek Štefan,  Lučovnik Miha
Člani strokovnega odbora: Bregant Lev, Druškovič Mirjam, Kornhauser Cerar Lilijana, Kavšek Gorazd, Lubej Kurtovič Vlasta, Marn Mirjam, Steblovnik Lili, Smrkolj Špela, Vozelj Urša

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)