Novakovi dnevi 2024

Novakovi dnevi 2024

Novakovi dnevi 2024

Ljubljana, 24. in 25. maj 2024

Hotel Slon

Organizator: 
Združenje za perinatalno medicino Slovenije pri SZD

Lokalni organizator: 
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana

Soorganizator: 
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

 

Letos ponujamo možnost zgodnje prijave z ugodnejšo kotizacijo ob prijavi in plačilu do 01.04.2024.

Zgodnja prijava – do 1.4.2024:
specialisti – 310 eur + DDV
babice, MS – 210 eur + DDV
specializanti – 160 eur + DDV

Pozna prijava – od 2.4.2024:
specialisti – 360 eur + DDV
babice, MS – 260 eur + DDV
specializanti – 220 eur + DDV

Kotizacija vključuje vsa predavanja, zbornik, učbenik, kosilo, večerjo in kavo med odmori.

Udeležba na kongresu je za študente in upokojence zastonj. Obvezna je predhodna prijava preko obrazca spodaj. Večerja ni vključena, v primeru udeležbe je cena večerje 50 evrov.

 
Za neudeležence kongresa je možna prisotnost le na večerji po predhodnji prijavi na perinatologija.si@gmail.com. Cena večerje je 50 evrov.

PROGRAM

Petek, 24. maj 2024
8:00 Registracija
8:45 – 9:00 Otvoritev srečanja

NEVROLOŠKE BOLEZNI V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENCU 
Urednici teme: Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska

Moderatorji: M. Vidmar Šimic, A. Spirovska, G. Granda

9.00 – 9.15
Nosečnica z epilepsijo pri nevrologu (G. Granda)

9.15 – 9.30
Kdaj lahko nosečnico z epilepsijo vodi primarni ginekolog? (A. Trojner Bregar)

9.30 – 9.45
Neonatalne konvulzije – pojavnost in vzroki zanje (D. Robek)

9.45 – 10.00
Kronične nevrološke bolezni in nosečnost (M. Baruca, T. Stopar, R. Grilj, M. Druškovič)

10.00 – 10.45
VABLJENO PREDAVANJE: 
Angiogenic marker (PLGF&sFlt-1/PLGF) in the managemant of hypertensive disorders of pregnancy and fetal growth restriction: Holy Grail or Much Ado About Nothing? (D. Schlembach)

10.45 – 11.15 Odmor za kavo

Moderatorja: M. Lučovnik, L. Kornhauser Cerar

11.15 – 11.30
Novosti v neonatalnem presejanju: Presejalno testiranje za SMA (D. Osredkar)

11.30 – 11.45
Etične dileme ob genetskem presejanju (K. Geršak)

11.45 – 12.00
Kdaj napotiti nosečnico z glavobolom v nevrološko ambulanto? (I. Rigler, M. Vidmar Šimic)

12.00 – 12.15
Porod z epiduralno analgezijo – Kaj pa postpunkcijski glavobol? (D. Graovac)

12.15 – 12.30
Možganska kap pred in v nosečnosti (A. Resman, M. Sladič)

12.30 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 13.45 
Nagrada Mojce Novak

13.45 – 14.05
Satelitski simpozij: 
Različne metode za sprožitev poroda (P. Pečlin)

14.05 – 14.40 Odmor za kavo in ogled posterjev

Moderatorja: G. Kavšek, T. Križnar

14.40 – 14.55
UZ diagnostika pridobljenih nepravilnosti osrednjega živčevja pri plodu (F. Mujezinović)

14.55 – 15.15
MRI možganov plodov v nosečnosti in novorojencev po porodu (T. Vipotnik Vesnaver)

15.15 – 15.30
Nevrološke težave in spremljanje nedonošenčkov v predšolskem obdobju (T. Sluga)

15.30 – 15.45
Povezava registrov (PIS RS in SRCP) za napovedovanje dolgoročnega nevrološkega izida otrok z dejavniki tveganja (D. Osredkar, M. Lučovnik)

15.45 – 16.00
Novosti v obravnavi in zdravljenju okvar pudendalnih živcev v nosečnosti in med porodom pri materi (M. Rotar, M. Herzog, R. Košir Pogačnik)

16.00 – 16.15  
Okvara brahialnega pleteža – smernice in naše izkušnje (A. Spirovska)

 

16.15 – 17.00
Skupščina Združenja za perinatalno medicino

20.00
Večerja s podelitvijo nagrad

Sobota, 25. maj 2024

MOTNJE IMUNOSTI IN IMUNOLOŠKA ZDRAVILA V NOSEČNOSTI IN PRI NOVOROJENČKU
Urednici teme: Vesna Fabjan Vodušek, Tina Perme

Moderatorja: T. Premru Sršen, G. Nosan 

9.00 – 9.20 
Imunski sistem in motnje imunosti pri novorojenčku (program presejanja) (T. Perme)

9.20 – 09.40
Kronične bolezni matere, ki zahtevajo imunomodulatorno zdravljenje v nosečnosti (V. Fabjan Vodušek)

09.40 – 10.00
Otroci rojeni materam, ki so v nosečnosti prejemale imunomodulatorna zdravila (G. Nosan)

10.00- 10.20
Imunomodulatorna terapija nosečnic s eritocitnimi in trombocitnimi senzibilizacijami (P. Pečlin, T. Premru Sršen)

 

10.20 – 10.50 odmor za kavo

 

Moderatorja: V. Fabjan Vodušek, T. Perme

10.50 – 11.10
Gastroenterolog: KVČB in biološka zdravila v nosečnosti in poporodnem obdobju (G. Novak)

11.10 – 11.30
Pregled rezultatov otrok rojenih materam s KVČB, ki so v nosečnosti prejemale biološka zdravila (M. Homan)

11.30 – 11.50
Revmatološke bolezni in imunomodulatorna zdravila v nosečnosti (S. Praprotnik)

11.50 – 12.10
Dolgotrajni vpliv imunomodulatornih zdravil v nosečnosti na zdravje otrok rojenih v teh nosečnostih (T. Avčin)

12.10 – 12.30
Vodenje nosečnice na imunomodulatornih zdravilih v okviru primarnega in sekundarnega zdravstvenega sistema (rezultati ankete) (M. Starc, V. Fabjan Vodušek)

 

12.30 Zaključek srečanja

Organizacijski odbor: 
Predsednica: Lili Steblovnik
Člani: Veronika Anzeljc, Matevž Trdan, Marijana Vidmar Šimic, Gabrijela Bržan Šimenc, Miha Lučovnik

Strokovni odbor:
Predsednik: Miha Lučovnik
Člani: Faris Mujezinović, Martina Špilak Gomboc, Andreja Trojner Bregar, Tatjana Stopar Pintarič, Mirjana Miksič, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Mirjam Druškovič, Marijana Vidmar Šimic, Ana Spirovska, Tina Perme 

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednik: Gorazd Kavšek
Člani: Mirjam Druškovič, Miha Lučovnik, Vesna Fabjan Vodušek, Polona Pečlin, Senka Imamović Kumalić, Lili Steblovnik, Andreja Trojner Bregar, Marijana Vidmar Šimic, Tina Perme, Ana Spirovska, Lilijana Kornhauser Cerar, Iza Predanič Drobne, Veronika Vogrin, Eva Drevenšek.

Tehnični odbor: Ivan Verdenik, Martina Pečlin, Sara Hajdarević

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

Tečaj torakalne punkcije in torakalne drenaže pri novorojenčku

6. april 2023
Babiška šola, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Zahvala

Hvala za odlično udeležbo in prijetno druženje! Hvala izkušenim predavateljem, ki so delili svoje znanje in izkušnje! Hvala vsem sponzorjem, ki so podprli naš tečaj!

Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo

“Medicinska sestra ima veliko in pomembno vlogo tako pri torakalni punkciji oz. drenaži, kot tudi pri negi otroka s torakalno drenažo…”


(Vlasta Lubej Kurtovič, mag. zdr. nege)

Radiološka diagnostika

“RTG in UZ sta komplementarni metodi.
CT v primeru nejasnosti.
V primeru dvoma pokliči pomoč…”

 

(Peter Slak, dr. med.)

Posebnosti novorojenčkovih pljuč

“Prsni koš je sprva »premehak«, preveč podajen, za oporo preponi. V stanju povečanih potreb po ventilaciji (dihalna stiska) prihaja do paradoksnega t.i. žagastega gibanja prsnega koša. Ob vdihu pride do kolapsa prsne stene in zmanjšanja prostornine prsnega koša. Namesto da bi čvrst prsni koš nudil oporo preponi ob vdihu, da bi pljuča sledila negativnemu intratorakalnemu tlaku, pride do obratnega pojava, ko gibanju prepone navzdol sledi tudi pomik reber navznoter. Otrok troši dodatno energijo za mišično delo, do povečane ventilacije pa ne pride.”

(prim. Lev Bregant, dr. med., specialist neonatolog)

Organizatorja:

  1. Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1525 Ljubljana in
  2. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1525 Ljubljana

Datum šole: 6. april 2023

Mesto: Babiška šola – predavalnica in prostor za delavnice

Vodja tečaja: Domen Robek, dr. med.

Strokovni odbor: Lev Bregant, Domen Plut, Matevž Srpčič, Vlasta Lubej Kurtovič, 

Organizacijski odbor: Domen Robek, Ana Spirovska, Miha Rus, Tina Perme, Matevž Trdan

PROGRAM TEČJA:

Teoretični del:

10.00 – 10.20
Posebnosti anatomije prsnega koša novorojenčka
Pnevmotoraks, pnevmomediastinum in plevralni izliv pri novorojenčku
prim. Lev Bregant, dr. med.

10.25 – 10.45
Radiološka diagnostika
doc. dr. Domen Plut, dr. med.

10.50 – 11.20
Torakalna punkcija, torakalna drenaža in uporaba drenažnih sistemov pri novorojenčku
Zapleti pri torakalni punkciji in drenaži
dr. Matevž Srpčič, dr. med.

11.25 – 11.40
Zdravstvena nega otroka s torakalno drenažo
Vlasta Lubej Kurtovič, dipl. m. s.

11.40 – 12.00 Odmor s kavo

Praktični del:

12.00 – 13.30

Delo v manjših skupinah (3-5 udeležencev pod mentorstvom predavateljev) – celostna izvedba torakalne punkcije in torakalne drenaže na živalskem modelu.

14.00 – …
Kosilo, zaključek in druženje

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Število udeležencev: do 25 udeležencev 
Kotizacija za zdravnike 150 €, za medicinske sestre 100 € (cena vključuje DDV).

Prijave preko spletne strani:

www.perinatologija.si, do zapolnitve prostih mest


 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)

Novakovi dnevi 2022

Novakovi dnevi 2022

Novakovi dnevi 2022

Indukcija in pospeševanje poroda / Večplodna nosečnost

27. in 28. maj 2023
Hotel Vivat, Moravske Toplice 

»Inā ora te wāhine, ka ora te whānau, ka ora te hapū, ka ora te iwi e.
When women are in good health, the whānau, hapū and iwi will flourish.«
Women’s Health Action Trust – New Zealand

 

Proste teme

Proste teme

Mirjana Miksič/Lara Rihtar/Tjaša Barbič/Milena Treiber/Bojan Korpar

Organizator:
Združenje za perinatalno medicino pri SZD
Lokalni organizator:
ZGPP – Združenje ginekologov in porodničarjev Pomurja
Soorganizatorja:
Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana,
Oddelek za perinatologijo, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor

Strokovni odbor:
Predsednica: doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.
Člani:
Lilijana Kornhauser Cerar, Mirjam Druškovič, Gorazd Kavšek, Miha Lučovnik, Tadeja Štrumbelj, Andreja Trojner Bregar, Darja Trošt, Mirjana Miksić, Peter Najdenov, Vesna Fabjan Vodušek, Veselin Šučur

Komisija za oceno prispevka za Nagrado Mojce Novak: Darja Trošt, Miha Lučovnik, Irena Štucin Gantar

Organizacijski odbor:
Predsednik: mag. Gorazd Kavšek, dr. med.
Člani: 
Lilijana Kornhauser Cerar, Faris Mujezinović, Lili Steblovnik, Stanko Pušenjak, Mirijam Gradecki, Suzana Peternelj Marinšek, Tomaž Križnar, Lea Školnik, Jure Klanjšček, Tanja Premru Sršen, Martina Pečlin, Ivan Verdenik

Lokalni organizacijski odbor:
Predsednica Simona Čopi, dr. med.

Člani: Peter Janko, Luka Roškar, Martina Špilak Gomboc, Nataša Kous Škalič, Boris Kous, Gregor Gruškovnjak, Nataša Borko Tavželj, Kristjan Vozlič, Vesna Erak, Sonja Lepoša Korenjak, Zlatko Roškar, Karolina Kovač

Kreditne točke: Zbornica zdravstvene in babiške nege (10 točk pasivno in 14 točk aktivno sodelovanje); Zdravniška zbornica Slovenije (9 točk)

Šola perinatologije

Šola perinatologije

Šola perinatologije

Oskrba ploda med porodom in novorojenčka v porodnišnici

17. in 31. marec & 14. in 21. april 2022
Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

Po večih letih ponovno vabimo na strokovno izobraževanje, ki je nekoč v Porodnišnici Ljubljana že bilo. Šola z naslovom “Oskrba ploda med porodom in novorojenčka v porodnišnici” združuje dve področji; perinatologijo in neonatologijo. Razumevanje in sodelovanje teh dveh strok omogoča najboljše možno spremljanje, oskrbo in zdravljenje novega življenja.

Izobraževanje zajema aktualne vsebine v luči najnovejših dognanj obeh področij. Verjamemo, da bo pomembno prispevalo k širjenju znanja in izkušenj, zato vabimo vse, ki delate na teh področjih, da se srečanja udeležite.

Šola je namenjena specializantom in specialistom ginekologije in porodništva, pediatrije, anesteziologije, medicinskim sestram, tehnikom, babicam, patronažnim sestram in vsem drugim, ki jih to področje zanima.

Predsednika organizacijskega odbora: Druškovič Mirjam, Trdan Matevž
Člani organizacijskega odbora: Perme Tina, Spirovska Ana, Culetto Marko, Lukanović David, Bregant Barbara, Martina Pečlin, Ivan Verdenik, Anja Kastelic, Iza Predanič Drobne, Špela Dolenc, Laura Sušnik, Domen Robek

Predsednika strokovnega odbora: Grosek Štefan,  Lučovnik Miha
Člani strokovnega odbora: Bregant Lev, Druškovič Mirjam, Kornhauser Cerar Lilijana, Kavšek Gorazd, Lubej Kurtovič Vlasta, Marn Mirjam, Steblovnik Lili, Smrkolj Špela, Vozelj Urša

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)