Motnje dihanja pri novorojenčkih, dojenčkih in majhnih otrocih z osnovami poligrafije

19. april 2023
Predavalnica na Ginekološki kliniki, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1000 Ljubljana

Organizatorja:

  1. Služba za neonatologijo, KO za perinatologijo, Ginekološka klinika UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 4, 1525 Ljubljana in
  2. Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1525 Ljubljana

Vodja programa: Tomaž Križnar, dr. med.

Datum šole: 19. april 2023 
PRESTAVLJENO! Vsi prijavljene bomo o novem terminu obvestili po elektronski pošti. 

Mesto: predavalnica na Ginekološki kliniki, UKC Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1525 Ljubljana

Strokovni tim: Tomaž Križnar (predsednik), Štefan Grosek, Damjan Osredkar, Uroš Krivec, Aneta Soltirovska Šalamon in David Neubauer
Organizacijski tim: Ana Spirovska (predsednica), Tina Perme, Domen Robek, Mihael Rus, Matevž Trdan

PROGRAM ŠOLE:

Moderatorja: prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., asist. Matevž Trdan, dr. med.

8.30 – 8.45
Razvoj pediatrične poligrafije v Sloveniji – prof. dr. David Neubauer, dr. med., višji svetnik

8.45 – 9.10
Fiziologija regulacije dihanja in spanja in razvoj dihalnih vzorcev od novorojenčka do odraslega – prof. dr. Fajko Bajrović, dr. med.

9.10 – 9.30
Pred prvim vdihom – doc. dr. Tanja Premru Sršen, dr. med.

9.30 – 9.50
Klinična slika in diferencialna diagnoza motenj dihanja pri novorojenčkih, dojenčkih in majhnih otrocih – Tomaž Križnar, dr. med.

 
Odmor za kavo (9.50 – 10.10)

 
Moderatorja: doc. dr. Uroš Krivec, dr. med., asist. dr. Tina Perme, dr. med.

10.10 – 10.30
Genetika motenj dihanja in spanja pri nedonošenem in donošenem novorojenčku in dojenčku – izr. prof. dr. Karin Writzl, dr. med.

10.30 – 10.50
Centralna apneja pri novorojenčku in dojenčku – prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med.

10.50 – 11.10
Obstruktivna apneja pri novorojenčku in dojenčku – doc. dr. Uroš Krivec, dr. med.

11.10 -11.30
Kirurški vzroki in zdravljenje motenj dihanja pri novorojenčkih in dojenčkih – asist. Daša Gluvajić, dr. med.

Odmor za kavo (11.30 – 11.50)

Moderatorja: dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., Ana Spirovska, dr. med.

11.50 – 12.10
Poligrafija pri donošenih zdravih novorojenčkih – dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med.

12.10 – 12.30
Poligrafijia pri nedonošenčkih v intenzivni enoti in pred odpustom – Tomaž Križnar, dr. med.

12.30 – 12.50
Vloga poligrafije pri otrocih s kronično pljučno boleznijo – mag. Marina Praprotnik, dr. med.

12.50 – 13.10
Vloga poligrafije pri novorojenčkih z možgansko okvaro – doc. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med.

Kosilo (13.10 – 14.15)


Moderatorja: prof. dr. Aneta Soltirovska Šalamon, dr. med., Domen Robek, dr. med.

14.15 – 14.35
Farmakološko zdravljenje motenj dihanja pri novorojenčkih in dojenčkih – Mihael Rus, dr. med.

14.35 – 14.55
Zdravstvena nega otroka z motnjami dihanja – Vlasta Lubej Kurtovič, DMS, mag. zdr. nege

14.55 – 15.15
Fizikalno tehnične osnove zajemanja in obdelave fizioloških signalov pri poligrafiji pri novorojenčkih in dojenčkih – Bojan Bazelj, univ. dipl. inž.

15.15 – 15.35
Načela snemanja in odčitavanja poligrama pri novorojenčkih, dojenčkih in majhnih otrocih in evropske smernice – asist. dr. Tanja Golli, dr. med.

Popoldanske vaje (15.45 – 17.00)

Delavnice:

1) Porodnišnična delavnica (moderatorji: Križnar, Robek, Trdan)

2) Pulmološka delavnica (moderator: Praprotnik)

3) Nevrološka delavnica (moderator: Golli)

17.00 Zaključek 

Za udeležence in udeleženke smo na Zdravniško zbornico Slovenije podali vlogo za pridobitev kreditnih točk.

Kotizacija za specialiste 150 €, za specializante 75 €.
Prijave preko spletne strani: www.perinatologija.si

Izšel bo recenziran učbenik predavanj.
Urednika: Tomaž Križnar, dr. med. in prof. dr. Štefan Grosek, dr. med., višji svetnik
Tehnični urednik: asist. Matevž Trdan, dr. med.
Recenzenta: prof. dr. David Neubauer, dr. med., višji svetnik in prof. dr. Darja Paro Panjan, dr. med.

 

 

Perinatologíja –  veja medicine, ki se ukvarja z zdravstvenim varstvom nosečnice, porodnice in novorojenčka. (Slovenski medicinski slovar)